Ürünler Ve Hizmetler

KURUMSAL ÇÖZÜMLER

KOBİ İhtiyaçları
Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerde , her kuruluşun faaliyet konusuna göre riskleri ve bu risklere göre belirlenmiş olan sigorta ihtiyacı farklıdır .

Risk Analizi doğru yapılmalı, eksiksiz bir sigorta planı oluşturulmalı ve işletme uygun teminat limitleri ile sigortalanmalıdır . Unutulmamalıdır ki gerçek sigorta maliyeti hasar sonrasında belli olur . Sigorta ile amaç işletmede meydana gelebilecek bir hasar sonrasında finansal kayıpların eksiksiz olarak karşılanmasıdır . Sigorta işlemi sanılanın aksine Poliçe veya poliçelerin tanzim edilmesi ile son bulmaz , sigortalı ve sigortacı birlikte planı takip etmeli gerektiği zaman ve durumlarda gereken revizyonları yapmalıdır. Sigortacının sunduğu hizmet yıl boyunca dinamik olarak devam eder.

 • Yangın ve All Risk Sigortaları
 • Taşınan Para Sigortası
 • Emniyeti Suistimal Sigortası
 • Makine kırılması Sigortaları
 • Elektronik Cihaz Sigortaları
 • Zorunlu Mesleki Sigortalar
 • Sorumluluk sigortaları
 • Sağlık sigortaları
 • Ferdi Kaza Sigortaları
 • Araç Sigortaları
 • Nakliyat Sigortaları
 • Deniz araçları Sigortaları