Ürünler Ve Hizmetler

KURUMSAL ÇÖZÜMLER

SEKTÖREL İhtiyaçlar
Uzmanlık alanı ne olursa olsun Doğru Risk analizi ve Risk Yönetini ile oluşturulan sigorta programı işletmeler için hayati önem taşımaktadır. İşletmelerin mensubu oldukları sektörlerindeki başarılarını sekteye uğratabilecek risklerin doğru şekilde belirlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için, ilgili sektörün yapısını ve ihtiyaçlarını bilen , sektördeki gelişmeleri yerel olduğu kadar küresel olarak da takip edebilen uzman bir sigortacı ile çalışmaları kendileri için sayısız avantaj sağlamaktadır . IUC Sigorta Ve Reasüran Brokerliği, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için, özel olarak oluşturduğu risk politikaları ile kayba neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla önleyici tedbirlerin alınması konusunda da sigortalıya danışmanlık sağlamaktadır . İhtiyaç halinde Uluslarası reasürans pazarlarından optimum sigorta teminat ve maliyetleri ile çözümler sunmaktadır. Şirketler ve taşeronlar nezdinde teminat ve sigorta yaklaşımı bütünlüğünü korumaya çalışarak sigortalının her açıdan menfaatini gözetmeye çalışmaktadır.

Sektörlerin ve Müşterilerin yapısına özel olarak sunulmakta olan sigorta çözümleri ;

İlaç Sektöründe ;

 • Sabit Kıymet
 • Kar Kaybı
 • Ürün Sorumluluk
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk,
 • Klinik Deneyler
 • Nakliyat
 • Filo Kasko
 • Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz
 • İşveren Mali Mesuliyet
 • Yönetici Sorumluluk ve Kredi Sigortası
 • Çevre Kirliliği
 • Ürün Sorumluluk

Kimya Sektöründe ;

 • Sabit Kıymet
 • Sabit Kıymetlere, Makine Kırılmasına ve/veya Nakliyata Bağlı Kar Kaybı
 • Tehlikeli Maddeler Sorumluluk
 • Ürün Sorumluluk, Ürün Geri Çağırma
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk, Ani ve Beklenmedik Bir Sebepten Çevre Kirliliği Sorumluluğu
 • Nakliyat
 • İşverenin Sorumluluğu
 • Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz
 • Para Sigortaları
 • Filo Kasko
 • Yönetici Sorumluluk ve Kredi Sigortası

Enerji Sektöründe ;

 • Montaj
 • Nakliyat
 • İşveren Sorumluluk
 • TPL - Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Lojistik Sektörü ;

 • Sabit Kıymet Sigortaları
 • Kar Kaybı
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk
 • Çevre Kirliliği Sorumluluk
 • Taşıyıcı Sorumluluk
 • CMR
 • Freight Forwarder Sorumluluk Sigortası
 • Depocu Sorumluluk
 • İşverenin Sorumluluğu
 • Vagon Sigortaları
 • Nakliyat
 • Elektronik Cihaz
 • Filo Kasko
 • Yeşil Kart
 • Trafik Sigortaları
 • Emniyeti Suiistimal
 • Yönetici Sorumluluk
 • Kredi Sigortaları

İnşaat Sektörü ;
İnşaat All Risks Sigortası'nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • İnşaat makineleri
 • Şantiye tesisleri
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • Bakım devresi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Yurt içi ve yurt dışındaki inşaat projelerinde sunabileceğimiz hizmetler

 • Proje risk Analizi Çalışmaları
 • Kontrattan kaynaklanan yükümlülüklerin tespiti çalışmaları
 • Sigorta ihtiyacına yönelik çözümler

Turizm Sektörü ;

 • Çevre Kirliliği
 • Terör
 • Otel sorumluluk
 • Çalışanlar için sağlık, hayat, kaza sigortaları
 • Sabit Kıymet Sigortaları

Otomotiv Sektörü ;

 • Ürün Sorumluluk , Ürün Geri çağırma
 • Kredi Sigortaları
 • Yurtiçi ve yurtdışı satışlardan kaynaklanan alacakların tahsil edilememe riski olup, sözkonusu alacakları kredi sigortası kanalıyla güvence altına alınmaktadır.

Kağıt & Ambalaj Sektörü ;

 • Ürün Sorumluluk sigortaları
 • Sabit Kıymet Sigortaları
 • Genel sorumluluk Sigortaları

Telekominikasyon Sektöründe ;

 • Sabit kıymetlerin değerlemesi
 • İş durması
 • Diğer firmalarla olan bağımlılık riskleri
 • Yöneticilerin Sorumluluğu ve kurumsal yönetim
 • Çevresel riskler
 • Politik riskler
 • Entelektüel değerlerin korunması
 • Dağılmış malvarlığı
 • Ürün garanti programları
 • İşgücü sorunları
 • Network güvenliği ve sürekliliği
 • Pazar alternatifleri
 • Birleşmeler satın almalar
 • Kredi riskleri

Telekominikasyon Sektöründe ;

 • Yönetici ve müstahdem mali mesuliyeti
 • Fikri mülkiyet riskleri
 • İnternet riskleri
 • Hatalar & ihmaller ve akdi mali mesuliyet
 • Teknoloji ile ilgili davaların yönetimi
 • Alternatif fonlama seçenekleri
 • İşgücü stratejileri

Tarım Sektöründe ;

 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Sera Sigortası
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Kümes hayvanları Sigortası
 • Su Ürünleri Sigortası

Endüstriyel Üretim Tesislerinde ;

 • Sabit Kıymet Sigortaları
 • Elektronik Cihaz Sigortaları
 • Ürün Sorumluluk Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Montaj sigortaları
 • Personele yönelik Sağlık , Ferdi Kaza Sigortaları
 • Kar kaybı Sigortaları

Denizcilik Sektöründe ;

 • Tekne & Makine Sigortaları
 • Tersane Sigortaları
 • Deniz nakliyat sigortaları
 • Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortaları
 • P&I Sigortaları
 • Savaş Riskleri
 • Korsanlık
 • Ferdi Kaza Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Çevre Kirliliği

Havacılık Sektörü ;
Havacılık Sektöründe faaliyet gösteren

 • Hava Yolu Şirketleri
 • Havalimanı Operatörleri
 • Parça ve Bileşen Üreticileri/İmalatçıları
 • Uydular
 • Helikopter Operatörleri
 • Uçak Satış Firmaları
 • Uçak Yakıt İkmal Firmaları
 • Yer Hizmetleri Firmaları

İçin farklı sigorta çözümleri sunmaktayız.